Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Bài dạy Mĩ Thuật

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Quốc Tuấn)

Bách khoa toàn thư

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Việt Hán Nôm 越漢喃

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thu_quyen_ru.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Truyen_cay_tre_tram_dot41.swf Than_sat5.swf Su_tich_dua_hau3.swf Qua_tao15.swf Ngay_va_dem14.swf Ke_chuyen_Qua_bau_tien1.swf Hoa_mao_ga13.swf Gau_con_chia_qua12.swf Cu_cai_trang11.swf Co_be_quang_khan_do10.swf Chu_vit_xam9.swf Cao_tho_va_ga_trong7.swf Bac_gau6.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png EmoiHN_PHO.swf Thiep_chuc_tet_tang_thay_Kieu.swf Thu_sau__XUAN_CA.swf

  TIN TỨC

  Tra cứu

  Diễn Đàn QA 1

  Tàng thư

  Facebook

  Gốc > Ôn cố tri tân 溫故知新 >

  Tìm hiểu cách xưng hô trong văn bản và văn sớ cúng cấp

  Ông sơ, bà sơ: Cao tổ phụ, cao tố mẫu.

  Chít: Huyền tôn.

  Ông cố, bà cố: Tằng tổ phụ, tằng tỉ mẫu.

  Chắt: Tằng tôn.

  Ông nội, bà nội: Nội tổ phụ, nội tổ mẫu.

  Cháu nội: Nội tôn. 

  Ông nội, bà nội chết rồi thì xưng: Nội tồ khảo, nội tổ tỷ.

  Cháu xưng là: Nội tôn.

  Cháu nối dòng xưng là: Đích tôn: (cháu nội).

  Ông ngoại, bà ngoại: Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu: (cũng gọi là ngoại công , ngoại bà).

  Ông ngoại, bà ngoại chết rồi thì xưng: Ngoại tồ khảo, ngoại tổ tỷ.

  Cháu ngoại: Ngoại tôn.

  Ông nội vợ, bà nội vợ: Nhạc tồ phụ, nhạc tổ mẫu.

  Ông nội vợ, bà nội vợ chết rồi thì xưng: Nhạc tổ khảo, nhạc tổ tỷ. 

  Cháu nội rể: Tôn nữ tế.

  Cha mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, hiền tỷ.

  Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử, cô nữ  (cô tử: con trai, cô nữ: con gái).

  Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử, ai nữ.

  Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.

  Cha ruột: Thân phụ.

  Cha ghẻ: Kế phụ.

  Cha nuôi: Dưỡng phụ.

  Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

  Con trai lớn (con cả thứ hai): Trưởng tử, trưởng nam.

  Con gái lớn: Trưởng nữ.

  Con kế. Thứ nam, thứ nữ.

  Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ.  

  Mẹ ruột: Sanh mẫu, từ mẫu.

  Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà vợ nhỏ kêu vợ lớn của cha là má hai: Đích mẫu.

  Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.

  Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.

  Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Thứ mẫu.

  Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.

  Bà vú: Nhũ mẫu.

  Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.

  Cháu rể: Điệt nữ tế.

  Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.

  Vợ của chú : Thiếm, Thẩm.

  Cháu của chú và bác, tự xưng là nội điệt.

  Cha chồng: Chương phụ.

  Dâu lớn: Trưởng tức.

  Dâu thứ: Thứ tức.

  Dâu út: Quý tức.

  Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo. 

  Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.

  Rể: Tế.

  Chị, em gái của cha, ta kêu bằng cô: Thân cô.

  Ta tự xưng là: Nội điệt. 

  Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng.

  Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.

  Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.

  Còn ta tự xưng là: Sanh tôn.

  Cậu vợ: Cựu nhạc.

  Cháu rể: Sanh tế.

  Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.

  Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.

  Vợ bé: Thứ thê, trắc thất.

  Vợ lớn: Chánh thất.

  Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất. 

  Anh ruột: Bào huynh.

  Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.

  Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội

  Chị ruột: Bào tỷ.

  Anh rể: Tỷ trượng.

  Em rể: Muội trượng.

  Anh rể: Tỷ phu.

  Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ. 

  Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.

  Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.

  Chị chồng: Đại cô.

  Em chồng: Tiểu cô.

  Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.

  Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc. 

  Chị vợ: Đại di.

  Em vợ (gái): Tiểu di tử, Thê muội.

  Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh. 

  Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.

  Con gái đã có chồng: Giá nữ.

  Con gái chưa có chồng: Sương nữ. 

  Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.

  Tớ trai: Nghĩa bộc.

  Tớ gái: Nghĩa nô.

  Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.

  Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu.

  Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.

  Mới chết: Tử.

  Đã chôn: Vong.

  Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.

  Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.

  Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ túc, tổ cô. 

  Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

  sưu tầm


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Quốc Tuấn @ 20:24 28/05/2011
  Số lượt xem: 19732
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

   

  Tìm hiểu cách xưng hô trong văn bản và văn sớ cúng cấp

   
  Gửi ý kiến

  Thử code


  BẢNG THỬ CODE