Thành viên tích cực
No_avatar
Trịnh Ngọc Cường
Điểm số: 60
Avatar
Trường THPT Ngô Thì Nhậm
Điểm số: 57
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 49
Avatar
Lê Ngọc Yến Linh
Điểm số: 30
No_avatar
Đỗ Văn Minh
Điểm số: 27
Avatar
Lê Anh Tuấn
Điểm số: 21
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 21
No_avatar
Nguyễn Minh Sang
Điểm số: 21