THỜI GIAN

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Bài dạy Mĩ Thuật

THƯ PHÁP VIỆT

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Quốc Tuấn)

Trường Quảng An 1

Bách khoa toàn thư

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

SÁCH ĐÈN

CLB Violet Huế

Việt Hán Nôm 越漢喃

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thu_quyen_ru.swf Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf Truyen_cay_tre_tram_dot41.swf Than_sat5.swf Su_tich_dua_hau3.swf Qua_tao15.swf Ngay_va_dem14.swf Ke_chuyen_Qua_bau_tien1.swf Hoa_mao_ga13.swf Gau_con_chia_qua12.swf Cu_cai_trang11.swf Co_be_quang_khan_do10.swf Chu_vit_xam9.swf Cao_tho_va_ga_trong7.swf Bac_gau6.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png EmoiHN_PHO.swf Thiep_chuc_tet_tang_thay_Kieu.swf Thu_sau__XUAN_CA.swf

  TIN TỨC

  Bảng mã màu

  Tra cứu

  Diễn Đàn QA 1

  Tàng thư

  Facebook

  Các thay đổi của trang Web:
  Bài viết xem nhiều nhất:
  Chia sẻ kinh nghiệm:
  Tài liệu học Hán Nôm:
  • Minh Tâm Bửu Giám Của GS Lê Văn Đặng tải Tại đây
  • Từ Điển Chữ Nôm của Vũ Văn Kính tải Tại đây
  • Tăng Quảng Hiền Văn tải Tại đây
  • Từ điển Hán Việt Thiều Chửu bản FDF tải Tại đây
  • Nếu máy tính không hiển thị chữ hán hãy tải và cài đặt 2 font MS Song và Sim Sun Tại đây

  Gốc > Thành Ngữ - Cách Ngôn Hán Việt >

  成语 (sưu tầm)

  • Anh hùng nan quá mỹ nhân quan 英雄难过美人関;
  • Bách văn bất như nhất kiến 百聞不如一见;
  • Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi 蚌鷸相持漁翁得利;
  • Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, Mai hoa hương tự khổ hàn lai 宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒來;
  • Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử 不入虎穴 焉得虎子;
  • Bệnh tòng khẩu nhập, Họa tòng khẩu xuất 病從口入 禍從口出;
  • Cao nhân tất hữu cao nhân trị 高人必有高人治;
  • Cận mặc giả hắc, cận đăng tắc minh 近墨者黑 近灯则明;
  • Cô chưởng nan minh 孤仉难鸣;
  • Cô thụ bất thành lâm 孤树不成林;
  • Cư tất trạch lân, du tất trạch hữu 居必宅鄰 遊必宅友;
  • Danh lợi bất như nhàn 名利不如闲;
  • Diệp lạc quy căn 葉落歸根;
  • Dục tốc bất đạt 欲速不达;
  • Dưỡng hổ di họa 养虎遗禍;
  • Đa kim ngân phá luật lệ 多金银破律例;
  • Đa thọ đa nhục 多壽多辱;
  • Đại ngư cật tiểu ngư 大鱼吃小鱼;
  • Đắc ngư vong thuyên 得鱼忘荃;
  • Điểu tận cung tàng 鸟盡弓藏;
  • Điểu vị thực vong, Nhân vị lợi vong 鸟为食亡 人为利亡;
  • Đức năng thắng số 德能胜数;
  • Giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài 教妇初來 教子婴孩;
  • Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu 衔血噴人 先污自口;
  • Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm 画虎画皮难画骨 知人知面不知心;
  • Họa vô đơn chí, Phúc bất trùng lai 禍无单至 福不重來;
  • Hổ tử lưu bì, Nhân tử lưu danh 虎死流皮 人死流名;
  • Hữu chí cánh thành 有志竟成;
  • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng 有延千里能相晤 无延对靣不相逢;
  • Hữu xạ tự nhiên hương 有麝自然香;
  • Khẩu thiệt vô bằng 口舌无凭;
  • Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân 己所不欲勿施於人;
  • Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình 落花有意 流水无情;
  • Liệt hỏa thí kim, gian nan thí đức 烈火试金 艰难试德;
  • Lương dược khổ khẩu 良藥苦口;
  • Ma chử thành châm 磨杵成针;
  • Mãnh hổ nan địch quần hồ 猛虎难敌羣狐;
  • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên 谋事在人 成事在天;
  • Nam vô tửu như kỳ vô phong 男无酒如旗无風;
  • Ngôn đa tất thất 言多必失;
  • Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã 牛尋牛马尋马;
  • Nhàn cư vi bất thiện 闲居為不善;
  • Nhân bất học bất tri lý, Ngọc bất trác bất thành khí 人不学不知理 玉不斮不成器;
  • Nhân sinh vô thập toàn 人生无十全;
  • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh 一藝精一身荣;
  • Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy 一言旣出 四马难追;
  • Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ 一日为师 終身为父;
  • Nhất tự vi sư, bán tự vi sư 一字为师 半字为师;
  • Nhất tướng công thành vạn cốt khô 一將功成万骨枯;
  • Phú quý sinh lễ nghĩa, Bần cùng sinh đạo tặc 富贵生礼义 贫穷生盜賊;
  • Phú quý vô căn, bần tiện vô miêu 富贵无根 贫贱无苗;
  • Phúc thủy nan thu 覆水難收;
  • Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành. Tử tuy hiền, bất giáo, bất minh 事雖小不作不成 子雖賢不教不明;
  • Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư 三人同行必有我师;
  • Tham thực cực thân 贪食極身;
  • Thiên bất dung gian 天不容姦;
  • Thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn. Địa ngục vô môn, hữu khách tầm 天堂有路无人问地狱无门有客寻;
  • Thiện báo ác báo 善報惡報;
  • Thời thế tạo anh hùng 时世造英雄;
  • Thượng bất chính, hạ tắc loạn 上不正 下则乱;
  • Tri túc thường lạc, Năng nhẫn tự an 知足常乐 能忍自安;
  • Trung ngôn nghịch nhĩ 忠言逆耳;
  • Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu; Tương tửu kiêu sầu, sầu cánh sầu 抽刀断水 水更流將酒澆愁 愁更愁;
  • Tử sinh hữu mệnh 死生有命;
  • Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, Thoại bất đầu cơ bán cú đa 酒逢知己千杯少 话不投机半句多.

  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Quốc Tuấn @ 07:54 05/08/2011
  Số lượt xem: 18427
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Chào thầy Tuấn! Đến thăm thầy thấy cái thành ngữ Hán-Việt hay quá mình xin đem về và dịch nghĩa.Mời thầy xem nhé:http://thcs-thachxuan-hatinh.violet.vn/entry/show/entry_id/7526824/cat_id/5662289

   
  Gửi ý kiến

  you tobe

  Thử code


  BẢNG THỬ CODE