Phieu danh gia cong chuc hang nam 2012 PQT

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:35' 21-05-2012
Dung lượng: 51.5 KB
Số lượt tải: 810
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM
NĂM HỌC: 2011-2012

Họ và tên: PHAN QUỐC TUẤN Số hiệu:
Ngày sinh: 22/01/1968 Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐ SP Mĩ Thuật
Mã số ngạch: 15a204 Hệ số lương: 3,03 Ngày hưởng: 01/06/2009
I.TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN :
Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước :
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước .
Kết quả công tác :
- Được sự phân công của nhà trường : Giảng dạy bộ môn Mĩ thuật từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 và bộ môn Kĩ thuật khối lớp 5
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định .
- Biết lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả .
Tinh thần kỷ luật :
- Luôn có ý thức, tổ chức kỷ luật tốt
- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của ngành, nhà trường và tổ chức công đoàn đề ra .
- Thái độ lao động đúng mực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công .
- Đảm bảo ngày giờ công ; Lên lớp đúng giờ, hoàn thành chương trình nhiệm vụ năm học.
Tinh thần phối hợp công tác:
- Có tinh thần phối hợp ,hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành tốt công việc chuyên môn của nhà trường .
- Phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi, làm tốt công tác giáo dục học sinh .
- Phối hợp, tham mưu với nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tính trung thực trong công tác :
- Luôn trung thực trong công tác, tạo mối đoàn kết nội bộ cơ quan .
- Chống mọi biểu hiện luận điệu sai trái, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, lãng phí, tham ô.
- Trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Lối sống ,đạo đức
- Thực hiện lối sống lành mạnh giữ gìn phẩm chất uy tín danh dự của nhà giáo
Tinh thần học tập nâng cao trình độ :(10 điểm )
- Thường xuyên tự học tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:(10 điểm)
- Hòa nhã với phụ huynh hoc sinh, thương yêu và đối xử công bằng với mọi học sinh làm tròn trách nhiệm của nhà giáo.

Quảng An, Ngày 22 tháng 5 năm 2012
Người nhận xét


Phan Quốc Tuấn
II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quảng An, Ngày 22 tháng 5 năm 2012
(Đại diện tập thể đánh giá ký tên)

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC :
(Phần này do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp ghi)

STT
Nội dung
Xếp loại
Ghi chú

01
Chấp hành chính sách ,pháp luật của nhà nước02
Kết quả công tác03
Tinh thần kỉ luật04
Tinh thần phối hợp trong công tác05
Tính trung thực trong công tác06
Đạo đức lối sống07
Tinh thần học tập nâng cao trình độ08
Tinh thần và thái độ phục vụ nhân (1)Xếp loại theo: Xuất sắc, Khá, Trung bình, kém

Kết luận : Công chức đạt loại :................................................
Quảng An,Ngày 22 tháng 5 năm 2012
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký & ghi rõ họ tên )Bùi Mạnh Hưng